Spiritul pune in
miscare materia

Demarat in anul 2007, programul „Tineri în Interacţiune”, una dintre iniţiativele Ordes devenită proiect pe termen lung , urmăreşte ca, printr-o abordare participativă, tinerii să facă mai bine faţă provocărilor în relaţiile sociale şi personale ajutându-i să-şi clarifice sistemul de valori, să se autocunoască, să-şi depăşească crizele de identitate, să comunice eficient.

Grupul ţintă este reprezentat de elevii din 9 licee bucureştene, îndrumaţi şi asistaţi de 9 voluntari ai Ordes- studenţi şi absolvenţi ai facultăţilor de Psihologie , Pedagogie si Sociologie şi Asistenţă Socială-.

În urma desfăşurării campaniei de recrutare a liceelor ai căror elevi au participat la acest program de comunicare şi dezvoltare personală , au fost încheiate parteneriate cu următoarele licee : Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii Ghe. Airinei ,Liceul Teoretic Dante Aligheri , Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, Colegiul Naţional I. L. Caragiale,Liceul Teoretic Al.I.Cuza, Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Colegiul Naţional Iulia Haşdeu, Colegiul Naţional Ghe. Lazăr, Colegiul Economic Virgil Madgearu.

Programul îşi propune facilitarea dezvoltării unei conştiinţe şi conduite sociale prin facilitarea dobândirii de către copii a unor

atitudini pozitive faţă de ei însuşi, îmbunătăţirea imaginii de sine, formarea unei atitudini pozitive faţă de educaţie, dobândirea capacităţii de autonomie, integritate, echilibru, capacitatea de a lua decizii şi de a face planuri; dobândirea de abilităţi necesare unei bune funcţionări sociale; cultivarea capacităţii de a stabili relaţii interumane stabile şi sincere.

Leave a Reply

© Ordes.ro - Toate drepturile rezervate - Admin
made by necenzurat