Spiritul pune in
miscare materia

“Dacă vrei ceva mai bun începe cu tine!”

Datorită experienţei de viaţă limitată şi a lipsei unor criterii de autoapreciere corectă, adolescenţii au nevoie de consiliere şi îndrumare discretă, fiind sprijiniţi să-ţi formeze idealul de viaţă, să-şi perfecţioneze judecăţile morale şi să-şi ridice nivelul conştiinţei şi al conduitei morale.

Descoperirea identităţii proprii presupune aflarea răspunsurilor la întrebările majore ale vieţii:   “Cine sunt eu ?”;  “Care este drumul meu în viaţă ?”

Fiecare adolescent este un caz concret, distinct şi trebuie tratat ca atare. El are maniera sa proprie de a creşte şi de a se dezvolta şi nu poate fi cu adevărat ajutat să-şi depăşească dificultăţile personale decât dacă se ajunge la cunoaşterea modului său individual de a evolua. În această perioadă un rol important îl are sentimentul de auto-stimă, aspiraţiile sale, convingerea că va putea accede fără piedici la rolurile de prestigiu din societate. Din cauza lipsei acestor convingeri apar personalităţi morale distorsionate, labile aflate în conflict latent cu normele şi valorile societăţii.

În urma discuţiilor purtate cu elevii de-a lungul întâlnirilor săptămânale, am urmărit înţelegerea în profunzime a atitudinilor, credinţelor, comportamentelor adolescenţilor, observând  motivaţiile, percepţiile, sentimentele care îi determină să acţioneze în diverse moduri.

Mesajul principal desprins  din  intervenţiile participanţilor ridică problema dezvoltării emoţionale care este rămasă în urma „celei intelectuale”, sistemul de învăţământ axându-se  aproape exclusiv pe înmagazinarea de cunoştinţe şi foarte puţin pe cunoaşterea de sine şi creativitate.

Ca şi în anul anterior, am dorit să  conturăm o imagine  cât mai realistă asupra convingerilor şi opiniilor  adolescenţilor cu referire la sine şi la mediul lor de viaţă.

Leave a Reply

© Ordes.ro - Toate drepturile rezervate - Admin
made by necenzurat