Spiritul pune in
miscare materia

Demarat in anul 2007, programul „Tineri în Interacţiune”, una dintre iniţiativele Ordes devenită proiect pe termen lung, urmăreşte ca, printr-o abordare participativă, tinerii să facă mai bine faţă provocărilor în relaţiile sociale şi personale ajutându-i să-şi clarifice sistemul de valori, să se autocunoască, să-şi depăşească crizele de identitate, să comunice eficient.

Programul îşi propune facilitarea dezvoltării unei conştiinţe şi conduite sociale prin facilitarea dobândirii de către copii a unor  atitudini pozitive faţă de ei însuşi, îmbunătăţirea imaginii de sine, formarea unei atitudini pozitive faţă de educaţie, dobândirea capacităţii de autonomie, integritate, echilibru, capacitatea de a lua decizii şi de a face planuri; dobândirea de abilităţi necesare unei bune funcţionări sociale; cultivarea capacităţii de a stabili relaţii interumane stabile şi sincere

Prin sesiunile susţinute in cadrul programului „Tineri în Interacţiune” s-au urmărit :

 • Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare
 • Îmbunătăţirea capacităţii de adaptative
 • Încurajarea învăţării de valori pozitive, competenţe sociale şi identitate pozitivă
 • Lărgirea orizontului cultural
 • Îmbunătăţirea imaginii de sine
 • Capacitatea de a stabili priorităţi
 • Obişnuinţa de a lucra după un plan
 • Abilitatea de a-şi stabili obiective clare
 • Comunicarea eficientă
 • Abilitatea de a finaliza lucrul început
 • Leadershipul

Leave a Reply

© Ordes.ro - Toate drepturile rezervate - Admin
made by necenzurat