Spiritul pune in
miscare materia

Programul ”Tineri în interacțiune” al Asociaţiei Ordes și-a propus și în acest an școlar2010/2011 mobilizarea adolescenților în a-și asuma un rol activ în propria lor dezvoltarea personală prin înţelegerea identităţilor imediate, prin dobândirea unor atitudini pozitive faţă de ei înşişi precum şi a unor abilităţi necesare unei bune funcţionări sociale.

Considerăm că o dezvoltare armonioasă presupune ca adolescenţii să intre în contact cu propriile lor resursele interioare de cunoaştere, de pricepere, de energie si pasiune, de dorinţă si voinţă. Demersurile Asociaţiei Ordes prin programul „Tineri în Interacțiune” sunt circumscrise facilitării dezvoltării unei conştiinţe şi conduite sociale.

Început in anul 2008, acest proiect educaţional urmăreşte ca, printr-o abordare participativă, tinerii să facă mai bine faţă provocărilor în relaţiile sociale şi personale, ajutându-i să-şi clarifice sistemul de valori, să se autocunoască, să-şi depăşească crizele de identitate și să comunice eficient.

Interesul nostru în acest program este dat de convingerea ferma că investiţia în tineri, mai exact stimularea funcţionării lor conform normelor etice şi ale bunului simţ, vaajunge sa producă la un moment dat transformarea comunităţii în întregime.Înainte de toate, promovăm integritatea personală, conformitatea spuselor şi a faptelor. Pornim, de fiecare dată, de la ideea ca fiecare dintre noi este responsabil nu numai pentru dezvoltarea calitativ superioară a propriei persoane ci, într-o oarecare masură, şi de îndrumarea şi dezvoltarea spiritelor tinere. Plecăm la drum, în fiecare an, cu încrederea că şi alţii văd lucrurile la fel ca noi, că le pasă, că vor să-şi folosească propria creativitatesi resursele de care dispun pentru a pune în mişcare lucrurile, pentru a aduce schimbări pozitive în personalitatea, în viaţa generaţiei tinere.

Leave a Reply

© Ordes.ro - Toate drepturile rezervate - Admin
made by necenzurat