Spiritul pune in
miscare materia

Dincolo de programa școlară, de bază materială, de manuale şi de materialele auxiliare, procesul educaţional depinde în primul rând de resursele umane pe care le are la dispoziţie, adică de profesori.

Având în vedere că învăţământul actual are un pronunţat caracter formativ, cadrul didactic trebuie să fie orientat spre adoptarea unor metode de lucru activ-participative, în cadrul cărora elevul să fie pus în faţa unor situaţii problematice care pot fi rezolvate prin eforturile proprii, să i se creeze posibilitatea de cercetare şi satisfacere a curiozităţii constructive, să descopere singur şi să aplice în mod creator setul de cunoştinţe şi deprinderi acumulate.

În urma discuţiilor purtate cu elevii putem face câteva aprecieri cu  referire la modul subiectiv în care percep cadrul şcolar  în care îşi desfăşoară activitatea zi de zi: elevii acumulează, în şcoală, multe cunoştinţe, dar nu suficiente despre modalităţile de acţiune socială, despre diagnosticarea şi rezolvarea situaţiilor sociale; resimt capacitatea scăzută a instituţiei şcolii de a-i “învăţa” să acţioneze în situaţii sociale, de a-i pregăti pentru muncă şi viaţă, doresc “învăţare prin acţiune”, învăţare practică, apropiată de cerinţele vieţii, singura posibilitate eficace de pregătire socială.

Răceala în relaţiile cu profesorii este explicată de unii liceeni prin diferenţa de mentalitate, ei considerând că profesorii aparţin unei perioade istorice diferite, fiind educaţi în perioada comunista, limitată în ceea ce priveşte unele principii de educaţie, în timp ce elevii sunt formaţi intr-o societate democratică, cu vederi mult mai largi asupra relaţiilor dintre oameni. Această răceală  este generată pe de o parte de indiferenţa unor profesori, lipsiţi de înţelegere  pentru elevi şi problemele lor , iar pe de altă parte de influenţele pe care mass media, publicaţiile, cărtile, filmele  le exercită asupra adolescenţilor inducându-le un conţinut deformat al noţiunii de şcoală şi disciplină şcolară.

Un alt motiv pentru care climatul din şcoali nu este considerat întotdeauna satisfăcător este dat de impunerea unei „distanţe sociale” adoptate de către unii dintre profesori prin întreţințarea relaţiilor reci, a birocrației.

O altă concluzie a raportului nostru sugerează faptul că elevii îşi doresc o mai mare angajare a lor în acţiunile şcolare, precum și o mai semnificativă participarea la viaţa socială a şcolii.

Întrucât informaţia acumulată în şcoală  este  resimţită ca fiind foarte mare şi puternic diversificată, propunând şi promovând valori, atitudini şi comportamente diferite,  elevii oscilează frecvent între dorinţa de libertate şi constrângerile şcolii sau ale părinţilor, între efortul de care este nevoie pentru a face faţă cerinţelor şcolare şi dorinţa de a avea alte activităţi, în gestionarea şi organizarea timpului.

Leave a Reply

© Ordes.ro - Toate drepturile rezervate - Admin
made by necenzurat