Spiritul pune in
miscare materia

“Dacă vrei ceva mai bun începe cu tine!”

Participanţii au putut asista la o serie de sesiuni vizând:

Comunicare – Negociere – Conflict

Scop: Sensibilizarea adolescenţilor aupra problemelor apărute ca urmare a comunicării defectuoase.
Obiective : La sfârsitul dezbaterilor participanţii au putut:

 • Să numeasca principalele  tipuri de comunicare şi principiile  unei comunicări eficiente ;
 • Să demonstreze înţelegerea legăturii dintre limbajul verbal şi limbajul nonverbal ;
 • Să cunoască  modele de conflict şi procedee de abordare în rezolvarea conflictelor;
 • Să cunoască premisele teoretice ale manipulării şi practicile manipulative
 • Să cunoască metodologia  pregătirii negocierii;  analiza obiectului, a intereselor,a raporturilor de putere şi a partenerilor de negociere.

  Personal Branding Scop: Deţinerea de către participant a abilităţilor şi cunoştinţelor necesare pentru crearea unui brand personal .

  Obiective: La sfârşitul dezbaterilor participanţii au putut:

  • Să definească conceptul de Personal Branding ;
  • Să enumere componente ale Personal Branding-ului ;
  • Definească imaginea de sine în procesul de personal branding ;
  • Să enumere avantaje şi dezavantaje ale creării unui personal branding ;
  • Să-şi realizeze un plan de personal branding.

   Relatii intre tineri

   Scop: Reflectarea aupra   naturii umane, inclusiv  a propriului  lor comportament.
   Obiective:  La sfârşitul dezbaterilor participanţii au putut:

   • Să cunoască principalele tipuri de personalităţi şi modalităţile de abordare ale fiecăreia;
   • Să definească imaginea de sine şi să cunoască  locul ei în sistemul de personalitate;
   • Să definească asertivitatea;
   • Să cunoască modalităţi de creare a empatiei;

    Să cunoască principalele tipuri de relaţii interumane şi modalităţile  lor  de abordare.

    Leave a Reply

    © Ordes.ro - Toate drepturile rezervate - Admin
    made by necenzurat